ACADEMIC SUBJECT CHOICE

‘Strive for progress, not perfection’

Our Academic Subjects / Ons Akademiese Vakke

Optional subjects dependant on learner number and educator availability / Opsionele vakke onderhewig aan leerdergetalle en personeelbeskikbaarheid

Gr 8 - 9 Compulsory Subjects / Verpligte Vakke

 • Afrikaans (Huistaal / 1st Ad Taal)
 • English (Home Language / 1st Ad Language)
 • Mathematics / Wiskunde
 • Natural Sciences / Natuurwetenskappe
 • Social Sciences / Sosiale Wetenskappe
 • Economic Management Sciences / Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Technology / Tegnologie /
 • Creative Arts / Skeppende Kunste /
 • Life Orientation / Lewensoriëntering /

Gr 10 - 12 Compulsory Subjects / Verpligte Vakke

 • 1 - Afrikaans (Huistaal / 1st Ad Taal)
 • 2 - English (Home Language / 1st Ad Language)
 • 3 - Mathematics / Mathematics Mathematical Literacy / Wiskunde / Wiskunde Geletterdheid /
 • 4 - Life Orientation / Lewensoriëntering /

Gr 10 - 12 Choice Subject (In Addition to Compulsory)

Choice Subjects (One subject from each LINE/NUMBER) / Keuse Vakke (Een vak uit elke LYN/NOMMER) / 

 • 5 - Physical Science / Fisiese Wetenskap
 • 5 - Business Studies / Besigheidstudies
 • 5 - Computer Application Technology / Rekenaartoepassingtegsnologie (PLEASE TAKE NOTE THIS IS ONLY OFFERED IN ENGLISH)
 • 5 - Tourism / Toerisme /
 • 6 - Accounting / Rekeningkunde /
 • 6 - History / Geskiedenis /
 • 6 - Engineering Graphics & Design / Ingenieursgrafika & Ontwerp /
 • 6 -Tourism / Toerisme /
 • 7 - Geography / Geografie
 • 7 - Life Sciences / Lewenswetenskappe /
 • 7 - Hospitality Studies / Gasvryheidstudies
 • 7 - Drama

Compulsory subjects if Mechanical Technology/Civil Technology is one of them:

Verpligte vakke indien Meganiese Tegnologie/Siviele Tegnologie gekies word:

 • 1 - Afrikaans (Huistaal / 1st Ad Taal)
 • 2 - English (Home Language / 1st Ad Language)
 • 3 - Mathematics / Wiskunde
 • 4 - Life Orientation / Lewensoriëntering
 • 5 - Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe /
 • 6 - Engineering Graphics Design / Ingenieursgrafika & Ontwerp /
 • 7 - Mechanical Technology / Meganiese Tegnologie
 • 7 - Civil Technology / Siviele Tegnologie /