ACADEMIC SUBJECT CHOICE

‘Strive for progress, not perfection’

Our Academic Subjects / Ons Akademiese Vakke

Optional subjects dependant on learner number and educator availability / Opsionele vakke onderhewig aan leerdergetalle en personeelbeskikbaarheid

Gr 8 - 9 Compulsory Subjects / Verpligte Vakke

Gr 10 - 12 Compulsory Subjects / Verpligte Vakke

Gr 10 - 12 Choice Subject (In Addition to Compulsory)

Choice Subjects (One subject from each LINE/NUMBER) / Keuse Vakke (Een vak uit elke LYN/NOMMER) / 

Compulsory subjects if Mechanical Technology/Civil Technology is one of them:

Verpligte vakke indien Meganiese Tegnologie/Siviele Tegnologie gekies word: