Juffrou Garland

Juffrou Garland

  • Post Author:
  • Post Category:News

Baie Geluk

Baie geluk aan Juffrou Garland wat van nou af die pligte en amp van geko-opeerde Adjunkhoof opneem met nuwe pligte as Akademiese Hoof.

Academic Excellence!

Congratulations to Mrs Garland that will now serve as co-opted Deputy Principal Academics.

We are very proud of you!