Hoërskool Richardsbaai

Mnr Hennie Pretorius – Presteer

Mnr Hennie Pretorius is die nuutverskose Voorsitter van die Zululand Hoërskole Rugbyvereniging. Hy dien al vanaf 2015 op die Zululand Hoërskole Rugbyvereniging se uitvoerende raad in verskillende portefeuljes, nl:

  1. 2015-2017 Addisionele Lid
  2. 2017-2019 Sekretaris
  3. 2019-2021 Ondervoorsitter
  4. 2021 Voorsitter

Vanaf 2015-2019 tree hy op as Hoofafrigter van die O/18 Sharks Plattelandspan en is ook O/18 Sharks Cravenweek keurder.

2019-2021 Dien hy op die Uitvoerende Bestuur van die Sharks Hoërskole Rugbyvereniging asook keurder vir die O/18 Sharks Crevenweekspan.

Mnr Pretoriius is ook vanaf 2014 die Rugby sporthoof by Hoërskool Richardsbaai.

Ons is bevoorreg om vir Mnr Pretorius by Baaitjieland te kan hê om ons rugby na hoër hoogtes te lei!

Baaitjie-Onderwyser Presteer

Baaitjie Educator Achieves Greatness

Mr Hennie Pretorius is the newly elected Chairman of the Zululand High Schools Rugby Association. From 2015 he has been on the Executive Committee of the Zululand High Schools Rugby Association in various portfolios, namely:

  1. 2015-2017 Additional Member
  2. 2017-2019 Secretary
  3. 2019-2021 Vice Chairman
  4. 2021 Chairman

From 2015-2019 he was elected as Head Coach of the U/18 Sharks Country Districts Team and was a U/18 Sharks Crave Week Selector.

201-2021 he served on the Executive Committee of the Sharks High Schools Rugby Association as well as Selector of the U/18 Sharks Craven Week Team.

Mr Pretorius has also been the Rugby Head at Hoërskool Richardsbaai from 2014

We are privileged to have Mr Pretorius at Baaitjieland to lead our Rugby to higher heights!