SUBJECT CHOICE VIDEOS

‘Strive for progress, not perfection’

Accounting / Rekeningkunde

Afrikaans HT en EAT

Besigheidstudies

Business Studies

Drama (Afrikaans)

Drama (English)

English HL and FAL

Physical Sciences / Fisiese Wetenskappe

Life Sciences / Lewenswetenskappe

Geography / Geografie

Geskiedenis Afrikaans

History English

Mathematics / Wiskunde

Mathematical Literacy / Wiskundige Geletterdheid

Technology (Engineering Graphics & Design Mechanical and Civil Technology)

Tegnologie (Ingenieursgrafika & Ontwerp, Meganiese en Siviele Tegnologie)

Hospitality Studies / Gasvryheidstudies

Visual Arts / Visuele Kunste

Tourism / Toerisme

Life Orientation / Lewensoriëntering /

Mr Muller Important Message / Mnr Muller Belangrike Boodskap